Regulamin konkursu

http://issuu.com/greencanoe/docs/gcs-2015_lato

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu  jest Agroturystyka “LULIRAJ”, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem konkursu jest czasopismo Green Canoe Style.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego opisu nazwy agroturystyki.4. Autorzy trzech najciekawszych wypowiedzi otrzymają voucher na weekendowy pobyt w Aroturystyce “LULIRAJ”.
5. Fundatorem nagrody jest Agroturystyka “LULIRAJ”.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
8. Konkurs trwa od 7.07 do 31.08.2015r.
9. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres mailowy kontakt@luliraj.com opis z czym kojarzy Ci się nazwa LULIRAJ.
10. Nagroda:Voucher na weekendowy ( 2  noce) pobyt w Agroturystyce “LULIRAJ” w Maniewie, k. Poznania. Voucher zapewnia darmowe noclegi oraz śniadania. Okres ważności vouchera – od 15.09.2015 do 31.02. 2016 roku. ( z wyjątkiem okresu 20.12. 2015 – 10.01. 2016, oraz 12.02 – 14.02.2016 roku) Termin wykorzystania vouchera należy wcześniej potwierdzić z Organizatorem, w celu zarezerwowania miejsc noclegowych.
11. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent finansowy.
12. Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
14. Wypowiedzi zostaną ocenione przez jury (przedstawiciele Organizatora).
15. Ogłoszenie wyników konkursu tj.wskazanie zwycięskiej pracy oraz przyznanie nagrody jej autorowi nastąpi 14.09.2015r. Informacja na ten temat pojawi się na profilu FB Agroturystyki “LULIRAJ” . Zwycięzca zostanie powiadomiony mailowo.
16. Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.
17. Uczestnik przysyłający pracę ma obowiązek posiadać pełnię praw autorskich do przesłanej wypowiedzi oraz odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
15. Zgłoszenie wypowiedzi do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem Organizatorowi praw autorskich do dysponowania nimi, czyli m.in. publikacji na profilu https://www.facebook.com/Luliraj i innych materiałach promocyjnych Organizatora.
16. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, adres poczty e-mail) pozyskane są wyłączenie do celów Konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
17. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
18. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
19. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w tym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

Komentarze · 1

Dodaj komentarz

*

×
Produkt dodany do koszyka

Brak produktów w koszyku.